04.09.2016 - எமது பாடசாலையின் பழைய மாணவர் சங்க வருடாந்த ஒன்றுகூடலும்

மதியபோசனவிருந்தும் நிகழ்வு சிறப்பாக நடைபெற்றது.


 
 

 பழைய மாணவர் சங்கப் பொதுக்கூட்டம்; - 2015

31.10.2015 - எமது பாடசாலையின் பழைய மாணவர் சங்கப் பொதுக்கூட்டம்; அதிபர் திரு.நா.தனபாலசிங்கம் அவர்களின் நெறிப்படுத்தலில் சிறப்பாக நடைபெற்றது.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


பழைய மாணவர் சங்க நிர்வாகசபை - 2015

Make a Free Website with Yola.