இல்லப் போட்டி – 2016 இற்கான மாலைகட்டும் போட்டியும் கோலப்போட்டியும் 2015.10.17 சனிக்கிழமை எமது பாடசாலை அதிபர் திரு.நா.தனபாலசிங்கம் அவர்களின் வழிகாட்டலில் சிறப்பாக நடைபெற்றது.

 
 
Make a Free Website with Yola.